Voor ontwikkeling, productie, opname en publicatie van uw videocontent bent u bij BDG media aan het juiste adres.


Ontwikkeling

Samen met de opdrachtgever ontwikkelen wij het concept voor de te produceren videocontent. Dit is een zeer belangrijk onderdeel van het proces. Het concept wordt ‘vertaald’ in een format/script waardoor een goed inzicht ontstaat in hoe het eindproduct eruit gaat zien.

Bij de ontwikkeling komen onderwerpen als doelstellingen (en  de meetbaarheid daarvan) en interactiviteit uitgebreid aan de orde.


Productie

Een productie vraagt veel regelwerk. Samen met u stemmen wij per project af hoe de productie tot stand zal komen. Meestal kiezen opdrachtgevers ervoor een deel zelf te doen om hun eigen deskundigheid optimaal te benutten. Een bijkomend voordeel is dat de kosten zo lager worden gehouden.


Opname

Opnames kunnen plaatsvinden in één van de studio’s waar BDG media mee samenwerkt. Een andere veel gekozen optie is het inrichten van een studio in uw bedrijf. Natuurlijk maken we ook vaak opnames op andere locaties.


Publicatie

Het publiceren van uw videocontent kan op verschillende manieren. Dat varieert van plaatsing op internet tot uitzenden op TV. Het online zetten van de content kan bijvoorbeeld op onze eigen server waardoor u geen risico loopt op verstoring van uw internetverkeer of bedrijfsproces. U kunt er ook voor kiezen om de video in uw eigen Video of Content Management Systeem (VMS/CMS) te publiceren. Natuurlijk zijn er meer publicatiemogelijkheden (bijvoorbeeld een DVD die u op een beurs meegeeft aan bezoekers).


Beheer en hergebruik

Nadat de content gepubliceerd is, is het belangrijk om deze up-to-date te houden en een goede database aan te leggen van gepubliceerde films. Het is zonde als heel interessante video door een tekortschietend beheer na een paar jaar uit beeld verdwijnt en later niet meer terug te vinden is. Wij kunnen voor u verzorgen dat alles wat wij maken, of wat u nu al heeft, digitaal opgeslagen wordt en altijd gevonden en hergebruikt kan worden.

Zo kunt u als uw bedrijf bijvoorbeeld 25 jaar bestaat een film maken met beelden van de oprichting of andere mooie, waardevolle momenten uit de geschiedenis van uw bedrijf.


Alle materiaal waar wij over kunnen beschikken kan dus ook steeds weer hergebruikt worden als dat relevant is voor een nieuwe film. Zo kunt u ook op kosten besparen door dat het niet altijd nodig is alles weer opnieuw te filmen.

Klanten verwachten steeds meer informatie van u. Niet alleen wil de klant weten wat u te bieden heeft op het gebied van producten en/of diensten. Uw relatie of prospect wil ook kunnen toetsen of u transparant en integer bent. Bewegende beelden zijn hiervoor, op persoonlijk contact na, het meest geschikt.

Zo ervaart uw relatie hetzelfde gevoel als bij een bezoek aan uw bedrijf.

Hier liggen voor veel bedrijven nog prachtige kansen. Juist met de huidige technologie kunt u hier perfect gebruik van maken.